PHU ACTIV Artur Rybak

Ochrona P.Poż - Ostrowiec Świętokrzyski

Oferujemy szeroki wachlarz usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szybko i starannie zrealizujemy każde wyznaczone zadanie dostosowując się do potrzeb Klienta. Nasze usługi wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami i prawem, a nasza wiedza jest ustawicznie aktualizowana. Na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany prawne, które dotyczą ochrony przeciwpożarowej. Opracujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Plany Ewakuacyjne zakładu oraz przeszkolimy pracowników. Ponadto w naszej firmie zakupicie Państwo sprzęt i urządzenia niezbędne do zabezpieczenia przeciwpożarowego Waszego zakładu pracy, a także oznakowanie ewakuacyjne i przeciwpożarowe.

Oferujemy:

 • przygotowanie obiektów do odbiorów przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną
 • sporządzanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”
 • opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami
 • informacja na temat magazynowania materiałów niebezpiecznych
 • oceny zagrożenia wybuchem, szacowanie ryzyka i skutków wybuchu
 • wyposażanie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
 • konserwacja i naprawa gaśnic
 • przeglądy (pomiary parametrów) hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i węży
 • oznakowanie dróg ewakuacyjnych
 • zabezpieczanie ppoż. przejść i przepustów instalacyjnych
 • zabezpieczanie ognioochronne drewna
 • zabezpieczanie ognioochronne tkanin
 • montaż drzwi przeciwpożarowych
 • przeglądy klap dymowych i urządzeń oddymiających
 • przeglądy instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego
 • realizacja zaleceń pokontrolnych z PSP
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Ochrona P.Poż - Ostrowiec Świętokrzyski