PHU ACTIV Artur Rybak

Pomiary elektryczne instalacji elektrycznych - Ostrowiec Świętokrzyski

Oferujemy pomiary elektryczne instalacji elektrycznych, odgromowych oraz pomiary natężenia oświetlenia ogólnego i stanowiskowego. Ponadto wykonujemy pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Wszystkie urządzenia pomiarowe posiadają aktualne świadectwo wzorcowania firmy SONEL.

Badania i pomiary elektryczne w zakresie:

  • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych z zabezpieczeniem nadprądowym
  • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikami różnicowoprądowymi
  • pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
  • badanie uziomów, połączeń wyrównawczych
  • badanie, pomiary urządzeń piorunochronnych
  • badanie natężenia oświetlania

Pomiary instalacji elektrycznych - Ostrowiec Świętokrzyski