PHU ACTIV Artur Rybak

Szkolenia

Szkolenia BHP

Wykonujemy szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych. Szkolenia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę posiadającą wykształcenie i doświadczenie ukierunkowane na problemy BHP.

Szkolenie wstępne bhp:

 • instruktaż ogólny dla wszystkich grup zawodowych

Szkolenia okresowe bhp dla:

 • pracodawców
 • osób kierujących pracownikami
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenia w zakresie ochrony PPOŻ

Szkolenie przeciwpożarowe (wstępne, okresowe):

Szkolenie kierowane jest do pracowników oraz pracodawców. Treści szkolenia są dopasowane do specyfiki i potrzeb zakładu. Szkolenie podzielone jest na dwie części: część teoretyczną i praktyczną. W ramach części teoretycznej omawiana jest następująca tematyka:

 • zagrożenie pożarowe
 • zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu
 • rozmieszczenie sprzętu pożarowego w obiekcie
 • oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne
 • ewakuacja i procedury alarmowe
 • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego
 • pomoc poszkodowanym w pożarach

W ramach części praktycznej prowadzone są następujące działania:

 • ćwiczenia ewakuacyjne
 • ćwiczenia z posługiwania sie hydrantami wewnętrznymi oraz gaśnicami

Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z pierwszej pomocy:

Szkolenie kierowane jest do pracowników oraz pracodawców. Tematyka szkolenia obejmuje następujące działy:

 • prawny obowiązek udzielania pomocy
 • łańcuch działań ratowniczych
 • pierwsza pomoc dla osób dorosłych/dzieci

Zajęcia podzielone są na dwie części; część teoretyczną i praktyczną. W części praktycznej uczestnicy szkolenia wykonują m.in. resuscytację krążeniowo – oddechową przeprowadzaną na fantomie również z wykorzystaniem AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Podsumowanie szkoleń

Szkolenia kończą się egzaminem sprawdzającym na podstawie którego wydajemy zaświadczenia zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (dot. Szkoleń wstępnych, okresowych i specjalistycznych). Organizowane przez nas szkolenia BHP prowadzone są w formie instruktażów, kursów, seminariów.

Do przekazania wiedzy wykorzystujemy prezentacje multimedialne ułatwiające zapamiętywanie i przyswajanie nowych informacji. Odbywają się również ćwiczenia z praktycznego użycia gaśnic, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenia prowadzimy zarówno u zleceniodawców jak i w siedzibie naszej firmy. Dysponujemy nowocześnie wyposażoną salą wykładową.

Szkolenia BHP - Ostrowiec Świętokrzyski