PHU ACTIV Artur Rybak

Prowadzenie książek obiektów - Ostrowiec Świętokrzyski

Pragniemy przypomnieć Państwu o wynikającym z Prawa Budowlanego obowiązku przeprowadzania rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków i prowadzenia książki obiektu budowlanego. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu. Najemca zaś, o ile w ograniczony sposób odpowiada za dzierżawiony budynek, o tyle w momencie kontroli urzędów państwowych może, w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zostać ukarany mandatem.

Zakres usług w ramach przeglądów okresowych realizowanych przez firmę ACTIV obejmuje:

  • przeglądy półroczne, roczne, pięcioletnie
  • sprawdzenie bezpieczeństwa oraz kontrolę techniczną konstrukcji obiektu
  • sprawdzenie szczelności i systemu odwodnienia obiektu
  • sprawdzenie stanu i bezpieczeństwa instalacji sanitarnej
  • sprawdzenie stanu i bezpieczeństwa wentylacji
  • przeglądy budynków pod kątem bezpieczeństwa instalacji ogrzewania
  • sprawdzenie instalacji gazowych (szczelność instalacji) oraz przewodów kominowych (badanie kominiarskie)